Ưu điểm của nông trại gieo trồng thẳng đứng

Cong nghe sinh hoc: Công nghệ canh tác nông trại theo chiều thẳng hứa hẹn tạo ra một cuộc cách mạng nông nghiệp trong tương lai gần.

Ưu điểm của nông trại gieo trồng thẳng đứng
Cấu trúc của một trang trại thẳng đứng.
Ưu điểm của nông trại gieo trồng thẳng đứng
Ưu điểm của nông trại thẳng đứng là sử dụng hiệu quả không gian đô thị. Các loại cây xếp trồng lên nhau trong tòa nhà để tiết kiệm diện tích.
Ưu điểm của nông trại gieo trồng thẳng đứng
Nông trại này có thể canh tác quanh năm, thậm chí cả khu vực phi nhiệt đới.
Ưu điểm của nông trại gieo trồng thẳng đứng
5 | 1 đánh giá