Triển Vọng Kinh Tế Công nghệ Sinh học Nông nghiệp

Khoa học và công nghệ đã giúp mang lại một cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp vào thế kỉ 20 ở
nhiều nơi trên thế giới. Tạp chí Triển vọng Kinh tế số ra lần này tập trung nêu rõ xem những tiến bộ về
công nghệ sinh học có thể được điều chỉnh như thế nào nhằm mang lại lợi ích cho thế giới ở thế kỉ 21, đặc
biệt là những nước đang phát triển.

Nâng cao năng suất và những đặc tính tốt của các sản phẩm lương thực có nguồn gốc động vật và thực
vật từ lâu đã là mục tiêu của ngành khoa học nông nghiệp. Đó cũng vẫn là mục tiêu của công nghệ sinh
học nông nghiệp, loại công nghệ có thể đóng vai trò là một công cụ quan trọng trong việc giảm nạn đói và
đáp ứng nhu cầu lương thực của một hành tinh với dân số đang gia tăng về số lượng và tuổi thọ, trong
khi vẫn giảm được những tác động tiêu cực đối với môi trường do các hoạt động trồng trọt gây ra.
Trong một môi trường quy định và chính sách thuận lợi, công nghệ sinh học có vô vàn tiềm năng tạo ra
những giống cây trồng chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống được các loại dịch bệnh và các loài gây hại;
cần dùng ít hóa chất hơn; đồng thời cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn cho con người và những gia súc sử
dụng chúng. Tuy nhiên, vẫn còn có những tranh cãi xung quanh loại công nghệ mới này. Tạp chí điện tử
lần này đề cập tới những cuộc tranh cãi đang tiếp diễn, đồng thời đưa ra cơ sở khoa học đúng đắn cho
việc sử dụng loại công nghệ này.

Vào tháng 6 năm 2003, các bộ trưởng nông nghiệp, y tế và môi trường từ hơn 110 quốc gia đã nhóm họp
tại California và đã trực tiếp thấy được công nghệ, trong đó có công nghệ sinh học, có thể làm tăng năng
suất và giảm tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu như thế nào. Bằng cách chia sẻ thông tin về việc
công nghệ có thể làm tăng năng suất nông nghiệp, chúng ta có thể góp phần giảm tình trạng thiếu lương
thực trên thế giới.

Đóng góp bài viết cho Tạp chí lần này có Thứ trưởng Ngoại giao Alan Larson, Thứ trưởng Nông nghiệp J.B.
Penn, Phó Giám đốc Cục Quản l{ Thực phẩm và Dược phẩm Lester Crawford, và Đại sứ Tony Hall, Đại diện
của Mỹ tại Cơ quan Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc. Những quan chức này đề cập đến
một loạt các vấn đề từ cơ sở khoa học của công nghệ sinh học tới an toàn lương thực và các vấn đề nhãn
mác sản phẩm. Bên cạnh những bài viết của họ, Tạp chí lần này còn nhận được sự đóng góp của một
nhóm những nhà nghiên cứu và học giả có uy tín trên thế giới, một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kz về
Nghị định thư An toàn Sinh học Cartagena và các nguồn tin bổ sung khác.

Triển Vọng Kinh Tế Công nghệ Sinh học Nông nghiệp
Đánh giá bài viết