“Thế giới cần cây trồng biến đổi gen để chấm dứt nạn đói”

Calestous Juma: Thế giới cần cây trồng biến đổi gen để chấm dứt nạn đói, đặc biệt là cây trồng chuyển gen để cung cấp đủ lương  thực cho người dân.

Giáo sư Juma cho biết trong khi 28 quốc gia đang được hưởng lợi từ các giống cây trồng trồng đó thì không phải tất cả các khu vực của thế giới cũng đang có được những lợi ích đầy đủ từ loại cây trồng này.

Phát biểu tại Đại học McGill  khi nhận Bằng danh dự (Honorary Degree), Giáo sư Juma nói: “Do những thách thức về lương thực trên thế giới ngày càng tăng nên nhân loại phải mở rộng các cách thức và biện pháp giải quyết, gồm cả công nghệ biến đổi gen và các công nghệ khác.” Sau đó ông trích dẫn ví dụ về các sáng kiến khoa học trong áp dụng cây trồng chuyển gen ở châu Phi, nơi mới chỉ có bốn nước trồng cây trồng biến đổi gen.

Cuối cùng, Giáo sư Juma kêu gọi và nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải hành động với lòng can đảm và ý thức khẩn trương để thử nghiệm công nghệ mới. Ông nói: “Chúng ta không thể chấp nhận tình trạng trì trệ về công nghệ”

Nguồn: www.hcmbiotech.com.vn

“Thế giới cần cây trồng biến đổi gen để chấm dứt nạn đói”
5 | 1 đánh giá