Hiệu quả từ cây trồng sinh học

Viện Hàn lâm Khoa học – Kỹ thuật và Y học Hoa Kỳ (National Academies of Sciences – NAS) vừa có báo cáo khoa học “Cây trồng sinh học: Trải nghiệm và Triển vọng”.

Với thông tin không có bằng chứng nào cho thấy thực phẩm được làm từ các nguyên liệu hoặc có thành phần từ cây trồng sinh học thiếu an toàn hơn so với thực phẩm thông thường.

Báo cáo lần này nghiên cứu và đánh giá các ảnh hưởng về kinh tế, nông học, y học, tính an toàn cũng như các tác động khác của cây trồng và thực phẩm sinh học. Hơn 300 nhà khoa học, nhiều người từng giành Giải Nobel đã dựa trên các phân tích cụ thể của gần 900 nghiên cứu về cây trồng sinh học trong suốt 30 năm qua kể từ khi công nghệ này ra đời. Một ủy ban của NAS cũng đã được thành lập với nhiệm vụ đọc và xem xét hơn 700 phản hồi từ các cá nhân và tập thể, cũng như thu thập chứng cứ xác thực từ 80 nhân chứng. Sau quá trình đánh giá chặt chẽ về mặt khoa học, dựa trên các nghiên cứu trong nhiều năm, cây trồng sinh học là an toàn để sử dụng làm thực phẩm so với các cây trồng khác, đồng thời cây trồng sinh học cũng không tạo ra các tác động tiêu cực nào tới môi trường, trong khi việc canh tác cây tr

Hiệu quả từ cây trồng sinh học
Trồng bắp theo công nghệ sinh học cho năng suất cao, kháng sâu bệnh

Brian Baenig, Phó Chủ tịch điều hành Tổ chức các Tiến bộ về công nghệ sinh học trong nông nghiệp và thực phẩm (Food and Agriculture for the Biotechnology Innovation Organization – BIO), cho rằng công nghệ sinh học nông nghiệp vẫn cho thấy lợi ích mang lại cho nông dân, người tiêu dùng và môi trường. Khoa học, công nghệ và kỹ thuật canh tác hiện đại cần phải được nhìn nhận là một trong những công cụ giúp nông dân hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Những đổi mới trong việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp là điều kiện tiên quyết để tăng năng suất và hiệu quả sản xuất của nông dân.

Hiệu quả từ cây trồng sinh học
Đánh giá bài viết