CropLife ủng hộ kết quả thảo luận của Công ước về Đa dạng Sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn Sinh học

Tổ chức ngành liên kết với các bên liên quan đóng góp ý kiến cho các đàm phán nhằm bảo vệ thương mại quốc tế, nguồn gen và đa dạng sinh học

Cancun, Mexico – 18/12/2016 – Tổ chức CropLife và Liên minh Ngành Toàn cầu (GIC) hoan nghênh các cuộc đàm phán hiệu quả của Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng Sinh học (UN CBD) diễn ra tại thành phố Cancun, Mexico trong tháng này. Chương trình này bao gồm Hội nghị lần thứ 13 giữa các bên tham gia Công ước về Đa dạng Sinh học (COP – 13), Hội nghị lần thứ 8 giữa các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn Sinh học (COP/MOP-8) và Hội nghĩ lần thứ 2 giữa các bên tham gia Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học.

Ngành Khoa học Thực vật đã tham gia vào các đàm phán về COP/MOP-8 và thảo luận về cách thức thực thi. GIC hoan nghênh nỗ lực của các bên trong việc thúc đẩy quá trình thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến các điều khoản của BSP, bao gồm đánh giá rủi ro về môi trường, sự dịch chuyển qua biên giới quốc gia không có chủ ý các sinh vật biến đổi gen và vai trò của các đánh giá tác động kinh tế – xã hội trong quá trình ra quyết định. Những bước tiến trong đàm phán tại hội thảo lần này sẽ giúp bảo đảm sự dịch chuyển qua biên giới của các sinh vật biến đổi gen (LMO) tiếp tục bảo vệ đa dạng sinh học, trong khi vẫn duy trì được các hoạt động thương mại quốc tế và chắc chắn rằng người nông dân có thể tiếp tục được tiếp cận với các sáng kiến nông nghiệp bền vững.

Đoàn đại biểu GIC tham dự các cuộc họp CBD của Liên Hợp Quốc kỳ này bao gồm 40 thành viên đại diện cho 15 quốc gia đến từ khắp các vùng nông nghiệp trên toàn thế giới.

“Trong suốt thập kỷ qua, Liên minh Ngành Toàn cầu đã luôn được biết đến như một nhóm là việc tích cực và có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề liên quan đến BSP đối với các bên liên quan.” – Bà Sarah Lukie, Thư ký của Liên Minh Ngành Toàn cầu phát biểu. “Ngành công nghệ sinh học thực vật đã có một lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ các đại biểu và các bên có liên quan trong quá trình thi hành Nghị định thư, qua đó đảm bảo thương mại toàn cầu không bị gián đoạn và áp dụng các phương pháp nông nghiệp bền vững nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao các bên có liên quan trong việc góp phần tạo ra kết quả thảo luận đối với vấn đề đánh giá rủi ro tại COP/MOP-8. GIC cũng hoan nghênh cơ hội được hợp tác với Liên Đoàn Thương mại Ngũ Cốc Quốc tế (International Grain Trade Coalition) để giúp các bên có liên quan đàm phán về đánh giá rủi ro, cũng như tạo ra các bước tiến tích cực cho các vấn đề trọng điểm của Nghị định thư Cartagena về An toàn Sinh học.”

Trong các cuộc họp CBD của Liên Hợp Quốc tháng này, GIC cũng tham gia đóng góp ý kiến cho những thảo luận đầu tiên về nhiều vấn đề liên quan đến thực thi Nghị định thư Nagoya đã có hiệu lực từ năm 2014. Ngành công nghệ sinh học, khoa học cây trồng hoan nghênh các bên tiếp tục đối thoại về một số vấn đề có thể có tác động đáng kể đến sự đổi mới.

“Ngành công nghệ sinh học thực vật rất vui mừng khi được tham gia vào các cuộc thảo luận mới xung quanh việc thực thi Nghị định thư Nagoya và mong muốn tiếp tục đóng góp cho các năm tiếp theo.” – Dẫn lời Dominic Muydermans, Đại diện Tổ chức CropLife Quốc tế, về vấn đề tiếp cận và chia sẻ lợi ích. “Đồng hành cùng Phòng Thương mại Quốc tế và Liên đoàn Hạt giống Quốc tế, CropLife hy vọng sẽ tăng cường các mối quan hệ hiện tại của mình với các bên và đại diện để bảo vệ việc sử dụng bền vững các nguồn gen di truyền.”

Ngày nay, cây trồng công nghệ sinh học được canh tác trên hơn 179 triệu hecta ở 28 nước, trong đó là một số nước đứng đầu về xuất khẩu nông sản. Hướng dẫn về việc nhập khẩu, chuyển giao, xử lý và sử dụng nội địa các sinh vật biến đổi gen, bao gồm việc làm thế nào để giải quyết tổn thất đối với đa dạng sinh học và có thể có tác động đáng kể đối với thương mại quốc tế. Ngoài ra, những quy định về tiếp cận và chia sẻ lợi ích cần có sự khẳng định chắc chắn về pháp lý và tính khả thi trong bảo vệ việc sử dụng bền vững các nguồn gen và chia sẻ hiệu quả các lợi ích. Tổ chức CropLife Quốc tế cùng các thành viên của GIC và ngành công nghiệp về công nghệ sinh học cây trồng mong muốn được tham gia vào các cuộc họp phiên giữa các bên, dự kiến diễn ra trước lần gặp lại ở kỳ họp thứ 9 ở Ai Cập năm 2018.

CropLife ủng hộ kết quả thảo luận của Công ước về Đa dạng Sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn Sinh học
Đánh giá bài viết